Uchwała Nr ZO/051/20u w sprawie Take A Look Salon Optyczny z dnia 15 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/049/20