Uchwała Nr ZO 17/18 w sprawie reklamy telewizyjnej tamponów O.B.