Uchwała Nr ZO 16/19/11u w sprawie reklamy internetowej GL Development