Uchwała Nr ZO 76/10 w sprawie reklamy firmy Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o.