Uchwała Nr ZO 21/14 w sprawie reklamy firmy TAN-VIET International SA