Uchwała Nr ZO/128/19/56o w sprawie reklamy internetowej Anti-radiations Gold 24 k Neutralizator