Uchwała Nr ZO 22/14 w sprawie reklamy firmy MAX-FLIZ Sp. z o.o.