Uchwała Nr ZO/104/19/43o w sprawie reklamy Działu Monterskiego Marek Pęczak