Uchwała Nr ZO 121/15 w sprawie reklamy firmy Mars Polska sp. z o.o.