Uchwała Nr ZO 27/09 w sprawie reklamy firmy Kraft Foods Polska S.A.