Uchwała Nr ZO 53/18/13u w sprawie reklamy telewizyjnej piwa marki Warka