Uchwała Nr ZO 33/19/13o reklamy internetowej szkolenia z programowania A&ATUT