Uchwała Nr ZO 93/13 w sprawie reklamy firmy Regionalna s.c.