Uchwała ZO 34/19/21u w sprawie reklamy internetowej NETSOL Adam Bańkowski sp. z o.o.