Uchwała Nr ZO 35/10 w sprawie reklamy firmy RuckZuck.biz Sp. z o.o.