Uchwała Nr ZO 80/17 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 38/17 dotyczącej reklamy Gazety Polskiej