Uchwała Nr ZO 38/14 w sprawie reklamy firmy Volvo Auto Polska Sp. z o.o.