Uchwała Nr ZO 47/14 w sprawie reklamy firmy Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.