Uchwała Nr ZO 49/16 w sprawie reklamy firmy Lidl Sp. z o.o. sp. k.