Uchwała Nr ZO 50/09 w sprawie reklamy firmy Polkomtel S.A.