Uchwała Nr ZO 48/08 w sprawie reklamy firmy Monolith Films Sp. z o. o.