Uchwała Nr ZO 52/11 w sprawie reklamy firmy Huga Media Solution