Uchwała Nr ZO/071/23u z dnia 13 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/079/23