Uchwała Nr ZO 56/16 w sprawie reklamy firmy Sony Mobile Communications Int. AB S.A.