Uchwała Nr ZO 14/11 w sprawie reklamy firmy MobileFormats Sp. z o.o.