Uchwała Nr ZO 59/15 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.