Uchwała Nr ZO 66/10 w sprawie reklamy firmy Internetq Poland Sp. z o.o.