Uchwała Nr ZO 71/11 w sprawie reklamy firmy Shell Polska Sp. z o.o.