Uchwała Nr ZO 34/15 w sprawie reklamy firmy Angelini Pharma Polska sp. z o.o.