Uchwała Nr ZO 73/11 w sprawie reklamy firmy Bank Zachodni WBK S.A.