Uchwała Nr ZO 76/14 w sprawie reklamy firmy Multimedia Sp. z o.o.