Uchwała Nr ZO 78/12 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.