Uchwała Nr ZO 81/12 w sprawie reklamy firmy Generiks Sp. z o.o. Sp. k.