Uchwała Nr ZO 78/19/47u w sprawie reklamy internetowej BIC Polska