Uchwała Nr ZO 62/12 w sprawie reklamy firmy Statoil Poland Sp. z o.o.