Uchwała Nr ZO 81/17 w sprawie reklamy radiowej Ele Taxi