Uchwała Nr ZO 83/12 w sprawie reklamy firmy STORCK Sp. z o.o.