Uchwała Nr ZO 92/18/45u w sprawie reklamy zewnętrznej Chrunchips