Opinia Nr ZO/075/21o z dnia 30 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/086/21