Uchwała Nr ZO/076/21u z dnia 14 lipca 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/033/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/026/21