Uchwała Nr ZO/001/20u z dnia 29 stycznia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/224/19