Uchwała Nr ZO/003/21u w sprawie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. j. z dnia 3 marca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/217/20