Uchwała Nr ZO 01/08 w sprawie reklamy firmy Red Bull Sp. z o.o.