Uchwała Nr ZO 17/16 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 149/15 dotyczącej reklamy firmy Fibar Group S.A.