Uchwała Nr ZO/055/23o z dnia 19 lipca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/057/23