Uchwała Nr ZO/012/23u z dnia 22 lutego 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/113/22