Uchwała Nr ZO/024/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/032/23