Uchwała Nr ZO 03/16 w sprawie reklamy firmy Euro-Net Sp. z o.o.