Uchwała Nr ZO/038/22o z dnia 20 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn.: KER/065/22, KER/066/22, KER/067/22, KER/069/22