Uchwała Nr ZO/043/20o w sprawie ADMAD LTD z dnia 4 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/136/20